O Iwan Simonis

SIMONIS – 333 ROKOV SKÚSENOSTÍ.
PLÁTNO NA POOL, KARAMBOL, SNOOKER A PYRAMID OD SVETOVÉHO LÍDRA.

kral

Súkno Simonis je považované za najlepší produkt svojho druhu, pretože umožňuje hrať na každom stole tak dobre, ako sa len dá. Súkno je jednou z najfunkčnejších časťí vášho gulečníkového stola a Simonis demonštruje jeho funkčnú dokonalosť tým, že nikdy nezasahuje do skutočnej dráhy gule.

Sukná tejto vynikajúcej kvality sú vyrábané už od roku 1680. Simonis bol vždy v čele technológie a výroby gulečníkového sukná, a hlavne poskytuje svetu najpresnejšie herné súkno.

Gulečníkové súkno Simonis

ZNAČENIE

Každý zvitok originálneho súkna IWAN SIMONIS má tri rôzne značenia, ktoré garantujú pravosť produktu.

Pri okrajovej strane súkna je eventuálne každých 60 cm:

  1. IWAN SIMONIS veľmi známe podpisové logo.
  2. Tlačeným písmom napísané meno produktu IWAN SIMONIS spolu (860, napríklad). Tieto dve značenia, ktoré sa obyčajne zvykli tlačiť bielou farbou až do augusta 2007, sa od tejto doby tlačia laserom v zlatej farbe.
  3. Značenie IWAN SIMONIS písané tlačeným písmom je nasledované sériovým číslom zvitku (ID číslo): toto nezmazateľné U. V. značenie je viditeľné iba pod čiernym svetlom (tiež sa tlačí v strede šírky plátna každý meter).

KONTROLA KVALITY

Sme pravdepodobne jediným výrobcom gulečníkového súkna, ktorý vykonáva ručne tri intenzívne kontroly kvality počas produkcie, tak ako aj vizuálnu kontrolu každého kusu súkna po každej fáze výrobného procesu. Všetky naše súkna sú skontrolované prvýkrát, keď opúšťajú proces tkania. Zamestnávame špecializovaných pracovníkov, ktorí sledujú každý meter súkna, a odstránia akékoľvek chyby vzniknuté pri pletení a tkaní. Táto kontrola sa opakuje po farbení a nakoniec pred tým, ako sa súkno dostane do skladu k finálnym výrobkom. Okrem toho realizujeme pravidelné dynamometrické testy, aby sme skontrolovali zhody rozsahu, elasticity, hrúbky a opotrebenia našich sukien. Tieto testy zabezpečia stálu kvalitu súkna Iwan Simonis, faktom pre Vás bude, že si môžete doniesť dôkaz na váš stôl.

Od roku 2003 naša spoločnosť vyhovuje štandardom certifikátu ISO 9001:2000 pre produkciu a predaj súkna na gulečník a na stoly pre kasína, upevňujúc náš nepretržitý záväzok zlepšovať kvalitu našich produktov.

KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

Počas zlatého veku textilného priemyslu vo Verviers sa viacero škôl špecializujúcich sa na prácu s vlnou, zameralo na zaistenie kvalifikovaných pracovníkov pre mnohé spoločnosti v regióne. Ešte prednedávnom bolo možné nájsť vo Verviers jedinú vyššiu odbornú školu textilného inžinierstva v Belgicku a dnes tu je tiež sieť škôl podieľajúcich sa na vyškolení profesionálnych pracovníkov pre rôzne odvetvia pracujúce s vlnou. Ich príprava je doplnená o dôkladné vyučenie v našej spoločnosti, kde sa naučia najmodernejšie techniky. Noví zamestnanci taktiež využívajú výhodu know-how, ktorý im bol predaný predchádzajúcimi generáciami, kedže tri storočia existencie Iwan Simonis viedli k vývoju výrobných technológií a zlepšeniu kvality našich výrobkov.

Ďalšie možnosti