Zelený príbeh Simonis

Nový uzlík na starom vlákne

Keď sa stával Iwan Simonis stále viac populárnejším na trhu USA začiatkom 80. rokov, typickou farbou súkna  v herniach bola modro-zelená farba, bežne nazývaná ako Americká zelená alebo tradičná zelená.

Aby bolo evidentné, že herne používajú niečo odlišné, ponúkli sme im naše žlto-zelené súkno. Žlto-zelené súkno  je jasnejšie ako modro-zelené  a už letmým pohľadom bolo zrejmé, že stoly sú pokryté niečím rozdielnym. Ako šli roky, hráči a majitelia herní začali používať termín „Simonis Green“, aby povedali ľuďom, o akej farbe sa zmieňujú. Dnes je Simonis Green to, čím nazývame naše žlto-zelené biliardové súkno

Simonis Green má nový význam

Ekologicky zodpovedná výroba. Dostupná v spoločnosti Simonis. Zelená výroba sa stáva dôležitou pre konzumentov vo viac a viac krajinách po celom svete. Je zodpovednosťou popredných výrobcov, ako je Simonis, aby si osvojili koncept zelenej výroby a našli cesty, ako zredukovať spotrebu energií, ako aj zredukovať odpad spojený s výrobným procesom. Kým mnohí výrobcovia sukien  v rozvojových krajinách sa nezúčastňujú na princípoch zelenej výroby, Iwan Simonis je ekologicky uvedomelý výrobca a je považovaný za spoločnosť s nízkym ekologickým dopadom. Belgicko je členom Kyoto protokolu a Iwan Simonis S. A. sa zaviazala znížiť spotrebu energií vo výrobe o 10%, čoho účelom je znížiť hlavne spotrebu elektrickej energie a emisií oxidu uhličitého. Okrem toho, Simonis využíva najmodernejšie vysoko efektívne zariadenia na vykurovanie výrobných priestorov, prečistí vodu používanú vo výrobe predtým, ako ju posiela do miestnej čističky vody, používa recyklovateľné baliace materiály a podporuje a uľahčuje recyklovanie všetkých výrobných odpadov.

Simonis sa stará o gulečníkový svet.

Ďalšie možnosti