Simonis podporuje biliardový šport

Kto je kto v gulečníkovom športe…

Počas niekoľkých dekád Iwan Simonis S. A. v Belgicku sponzoroval niekoľko najlepších svetových hráčov v niekoľkých športoch a bol vlastne jeden z priekopníkov, ktorý si osvojil tento prístup spojujúci hráča a výrobcu.

Táto blízka spolupráca nám umožňuje udržať si stály kontakt s názormi používateľov našich plátien (hráčov) a zohľadniť všetky komentáre a názory, ktoré majú ohľadom našich produktov. Sme schopní spoliehať sa na hodnotné názory prestížnych hráčov ako napríklad:

Karambol:

Pool:

V USA sponzoruje Iwan Simonis mnoho turnajov a udalostí ako aj pre amatérov, tak aj profesionálnych hráčov. Tieto príspevky umožňujú tešiť sa top účastníkom na vyššiu vyplatenú odmenu za svoju námahu, a tým zvyšujú atraktívnosť tohto športu pre hráčov na spomínaných podujatiach.

GULEČNÍKOVÉ PLÁTNO IWAN SIMONIS JE OFICIÁLNYM DODÁVATEĽOM:

Žiadne iné gulečníkové súkno nebolo tak jednomyseľne uznané!

Ďalšie možnosti