Simonis podporuje kulečníkový sport

Kdo je kdo v kulečníkovém světě…

Po několik desetiletí Iwan Simonis SA v Belgii sponzoruje některé z nejlepších světových hráčů v řadě sportů   a byl opravdu jedním z průkopníků tohoto propojení mezi hráči a výrobci.

Tato úzká spolupráce nám umožňuje udržovat konstantní kontakt s názory uživatelů našich suken  (hráčů)  a brát v úvahu připomínky, které mohou mít k našim výrobkům. Jsme schopni spolehnout se na cenná stanoviska renomovaných hráčů, jako jsou:

Karambol:

Pool:

Ve Spojených státech Iwan Simonis sponzoruje mnoho turnajů a akcí pro amatérské i profesionální hráče. Tyto příspěvky umožňují nejlepším hráčům získat vyšší odměny za své úsilí a tím zvyšují zájem o sport mezi účastníky těchto šampionátů.

IWAN SIMONIS je oficiálním dodavatelem pro:

Žádné jiné billiardové sukno nebylo nikdy takto jednohlasně schváleno!

Další možnosti