Simonis sukno šampionů

Kulečníkové sukno šampiónů®

Simonis je společností, jejíž sukna  najdete na stolech po celém světě. Faktem je, že kulečníkové sukno Simonis je jednou ze stálic v kulečníkovém sportu.

S prodeji ve více než 50 zemích světa je sukno Simonis skutečně světovou volbou pro kulečníkové sporty. Poté, co získal svou pověst mezi profesionálními hráči i amatéry, Simonis zůstává nejčastější volbou pro turnaje po celém světě.
Simonis je skutečně suknem  šampiónů. Umožní vám hrát vaši nejlepší hru využitím svých funkčních předností ke zvýšení požitku ze hry.

Moderní společnost postavená na více než třistaleté  zkušenosti. Simonis vždy byl a zůstává průkopníkem kulečníkového průmyslu a bude standardem, se kterým se budou chtít ostatní sukna  srovnávat. Vyrábí sukna vynikající kvality od roku 1680. Společnost získala více prvenství v odvětví než prakticky všichni ostatní výrobci kulečníkových suken  dohromady. Je jisté, že Simonis zůstane v čele výroby a technologie kulečníkového sukna a bude i nadále poskytovat nejpřesnější herní sukno. Pouze kulečníkové  sukno Simonis zlepšuje břidlicový povrch. Ten je vždy jen tak dobrý, jak je to, co jej pokrývá, protože koule se dotýkají právě sukna, nikoli břidlice. 

Výrobci stolů jsou velmi vybíraví, co se týče kvality břidlice, kterou nabízejí, to však dává smysl pouze tehdy, pokud je potažena suknem  dosahujícím nejvyšší přesnosti.

Více než tři staletí zkušeností umožňují společnosti Simonis vyrábět takto stálá sukna.

Vyrobeno pro nejlepší hru

Sukno Simonis přináší nejpřesnější hru. Po generace se Simonis soustředil na to, co činí hru nejvíce přesnou a konzistentní  a to jsme vetkali do našeho sukna. Simonis je považováno za celkově nejlepší volbu, co se týče kulečníkového sukna, díky své odolnosti a bezkonkurenčním herním vlastnostem.

Vyrábíme vlastní sukno v naší vlastní továrně. Neustále pod vedením rodiny Simonis (v současné době řízené Marcem Simonisem), naši řemeslníci ve Verviers v Belgii po generace zvyšovali kvalitu tkaní sukna  z česané vlny až na uměleckou formu, že  nakonec vyvinuli mimořádné potahy stolů, které splnily potřeby pro karambol, pool a snooker.  Do dnešního dne nedokázal nikdo osobitou kvalitu sukna  Simonis zopakovat.

Maximální specializace

Simonis je nejstarší společností v kulečníkovém průmyslu a celosvětově jediná s textilní továrnou,  určenou výhradně k výrobě suken  pro kulečník- pool , karambol, pyramidu a snooker. Naše specializace nám umožňuje zachovat přesnost a stálost, která určuje standardy pro kulečníkový průmysl.

Simonis nadále určuje standardy kulečníkového průmyslu.

Sukno  Simonis je již po celé generace na stolech při turnajích díky tomu, že poskytuje bezchybnou hrací plochu,  proto je perfektní volbou pro veřejné herny, podobně jako pro stoly u vás doma.

Simonis není běžná plsť, jedná se o pečlivě a přesně utkanou látku, speciálně navrženou ke zlepšení vaší hry tím, že umožní kouli se pohybovat rovně při zachování konzistentní rychlosti a rotace. Je tu důvod proč se ostatní sukna srovnávají se sukny Simonis. Sukno  Simonis je tu již od počátků této hry.

Pečujeme o zachování nejlepších vlastností, které se vyvinuly v průběhu staletí  a tyto vlastnosti určují naše sukno. Ve světě, kde se řada firem pokouší šetřit a vytvořit „dostatečný“ produkt, si Simonis dává záležet a jde dál, aby vyrobil opravdu výjimečné sukno.
A práve tato péče číní ze sukna Simonis standard, se kterým se poměřují sukna  pro kulečníkové sporty po celém světě.

Nespokojte se s napodobeninou.

Další možnosti