Zelený příběh Simonis

Novinka na starém vlákně

V době kdy se Iwan Simonis stával populárním na americkém trhu počátkem osmdesátých let, byla typická barva sukna modro-zelená, často nazývaná Americká zelená nebo též tradiční zelená.

Abychom ukázali, že se dá do heren použít i něco jiného, nabídli jsme žluto-zelená sukna do veřejných heren. Žluto-zelené sukno je jasnější než modro-zelené a bylo zjevné, že stoly jsou potaženy něčím novým. Tato barva více odráží světlo. Není třeba tak intenzivního osvětlení. V průběhu let začali hráči a majitelé heren používat termín Simonisova zelená, aby popsali, o jaké barvě sukna  mluví. Termín se vžil a dodnes je Simonisova zelená označením pro žluto-zelené kulečníkové sukno.

Nový význam Simonisovy zelené

Výroba šetrná k životnímu prostředí. Simonis toto umožňuje. Zelená výroba nabývá na důležitosti pro více a více zákazníků po celém světě. Je odpovědností předních výrobců, jako Simonis přijmout koncept zelené výroby a najít způsoby, jak snížit spotřebu energie, jakož i snížení odpadu spojené s výrobním procesem. Zatímco mnoha výrobců suken v rozvojových zemích se netýká princip zeleného průmyslu, Iwan Simonis je šetrný k životnímu prostředí a je také považován za společnost s nízkým dopadem na životní prostředí. Belgie je členem Kjótského protokolu a Iwan Simonis SA se zavázala snížit spotřebu energie pro výrobu o 10% s cílem snížit spotřebu elektrické energie a emisí oxidu uhličitého. Kromě toho, Simonis využívá špičkových, vysoce účinných jednotek na vytápění výrobních zařízení a předčištuje vodu ještě před vypuštěním do čističky, používá recyklovatelné obalové materiály, a podporuje a provádí recyklaci všech výrobních odpadů.

Simonis pečuje o kulečníkový svět.

Další možnosti