Odporúčaná spotreba súkna

Odporúčaná spotreba súkna Simonis podľa jednotlivých typov stolov a hier v bežných metrech.

Spotreba súkna na billiardové stoly:

Spotreba súkna : (šírka súkna 165 cm) : SIMONIS 860/165cm, 760/165cm a 920/160cm
6 „- hracia plocha 180 x    90    spotreba súkna =  2,00 m
7 „- hracia plocha 200 x 100    spotreba súkna = 2,30 m
8 „- hracia plocha 224 x 112     spotreba súkna =  2,80 m
9 „- hracia plocha 254 x 127     spotreba súkna = 3,40 m

Spotreba súkna 860/198 alebo 760/195 cm :  SIMONIS 860, 760 – tiež pre 920/195 cm
Spotreba na pool 6 „- 2,0 m
Spotreba na pool 7 „- 2,2 m
Spotreba na pool 8 „- 2,5 m
Spotreba na pool 9 „- 2,9 m

Spotreba súkna na snookerové stoly: SIMONIS 4000
10 „- 3,70 m
12 „-  5,00 m

Spotreba súkna na karambolové stoly: (platí pre stoly, kde sú mantinely uchytené cez hraciu dosku)

SIMONIS 300 RAPID (šírka 170cm – malé stoly, 195 cm veľké stoly)
hracia plocha karambolu: 140 x 70 cm –     spotreba súkna = 1,70 m
hracia plocha karambolu: 160 x 80 cm –      spotreba súkna = 1,90 m
hracia plocha karambolu: 180 x 90 cm –      spotreba súkna = 2,10 m
hracia plocha karambolu: 190 x 95 cm –      spotreba súkna = 2,20 m
hracia plocha karambolu: 200 x 100 cm –   spotreba súkna = 2,60 m
hracia plocha karambolu: 210 x 105 cm –    spotreba súkna = 2,70 m
hracia plocha karambolu: 230 x 115 cm –     spotreba súkna = 2,90 m
hracia plocha karambolu: 284 x 142 cm –     spotreba súkna = 3,40 m

Ďalšie možnosti