Značenie súkna Simonis

ZNAČENIE GULEČNÍKOVÝCH SUKIEN SIMONIS

Každá rola originálneho súkna  IWAN SIMONIS má 3 rôzne značky, ktoré potvrdzujú jeho pravosť:

Vedľa obruby / strana látky je približne každých 60 cm:

IWAN SIMONIS známej podpisové logo:

simonisznaceni1

2.  Tlačeným písmom napísané meno produktu IWAN SIMONIS (tu pre ukážku 860). Do augusta roku 2007 boli tieto dve značky vytlačené bielou farbou, od tej doby sú laserovo vytlačené farbou zlatou.

simonisznaceni2

3.  Značka IWAN SIMONIS písaným písmom, nasledovaná číselným kódom role (ID). Toto nezmazateľne Ú.v. značenie je viditeľné iba pod UV žiarením (uprostred šírky súkna  je na každom metri látky).

simonisznaceni3

Ďalšie možnosti