Značení sukna Simonis

ZNAČENÍ KULEČNÍKOVÝCH SUKEN SIMONIS

Každá role originálního sukna  IWAN SIMONIS má 3 různé značky, které potvrzují jeho pravost:

Vedle obruby / strana látky je přibližně každých 60 cm:

  1. IWAN SIMONIS známé podpisové logo.

simonisznaceni1

2. Tiskacím písmem napsané jméno produktu IWAN SIMONIS (zde pro ukázku 860). Do srpna roku 2007 byly tyto dvě značky tištěny bílou barvou, od té doby jsou laserově tištěny barvou zlatou.

simonisznaceni2

3. Značka IWAN SIMONIS psacím písmem, následovaná číselným kódem role (ID) .  Toto nesmazatelně U.V. značení je viditelné pouze pod UV zářením (uprostřed šířky sukna je na každém metru látky).

simonisznaceni3

Další možnosti