Billiardové kriedy

Dobrý biliardový hráč vie , že správne mazanie tága kriedou je dôležité . Často rozhoduje o úspechu alebo neúspechu samotného strku . Krieda na tágo by mala byť suchá a mazať by sa mala rovnomerne po celej časti kožičky . Kriedy obsahujú rôzne druhy brúsnych zložiek , ako je korund , sklo.

TIP: Pri mazaní kriedou dávajte pozor na presahujúce časti obalu kriedy . Ľahko odstráni nanesené brúsne látky a zvýšite si tým zbytočne možnosť  kiksov ! Biliardová krieda je jedným z najdôležitejších doplnkov biliardového hráč . Rad z nich maže kriedou špičku tága medzi každým strkom. Toto sa robí preto, aby sa zvýšil koeficient trenia kožičky na tago. Mazanie kriedou zabraňuje preklzávaniu tága a gule. S dobre natretým tágom zabránite kiksom a zlepší sa hráčov pocit istoty  pri kritických úderoch . Dobrá biliardová krieda zlepší trenie, rotáciu a priľnavosť – faktory , ktoré prispievajú k uspokojivému zážitku z hry. Biliardové kriedy majú silikátový základ. Ďalšie zložky sú pre zdrsňujúca efekt – oxid kremičitý , korund , aloxit a farebné pigmenty. Zložky sú zmiešané v jedinečnom pomere a pomocou hydraulického lisu stlačené a zlisované. V našom e – shope ponúkame najobľúbenejšie biliardové kriedy  renomovaných výrobcov.

Chráňte kriedy pred vlhkom . Vysoká vlhkosť môže úplne poškodiť biliardovú kriedu . Odporúčame používať vhodné ochranné puzdro na kriedu .

UPOZORNENIE! Podľa oficiálnych pravidiel sa smie užívať krieda iba také farby, ktorá je zlučiteľná s farbou súkna stola!!

Ďalšie možnosti